IDENTYFIKACJA

LOGO, LOGOTYP, KSIĘGA ZNAKU

Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie do kreowania wizerunku firmy na rynku. Niepowtarzalny znak firmowy, kolorystyka i krój pisma wyróżnią przedsiębiorstwo na tle konkurencji oraz na stałe zakorzenią się w świadomości klientów.

 

Kiedy mamy już opracowane LOGO, wybrane kolory firmowe oraz krój pisma każda firma powinna posiadać KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ – przewodnik na, którym opiera się cały proces kreowania marki. 

Przy projektowaniu pracuję według schematu: wywiad z klientem,
określenie grupy docelowej,
przygotowanie harmonogramu prac,
szukanie inspiracji,
przygotowanie koncepcji logo,
konsultacje z klientem w procesie projektowania,
prezentacja projektu.